Skåne – En dröm

28/8 Projektgruppen klar och kallad!

Projektgruppen resonerar kring övergripande frågor om projektets förankring, utvecklingsarbete och det seminarium som äger rum under 2024. The Sky is the limit!

Kristina Buhrgard, Karin Nilsson – Sjöbo kommun

Jens Olsson – Hässleholms kommun

Oskar Aspman – Malmö universitet

Fredrik Strömberg – Serieskolan/Kvarnby folkhögskola

Marie Tillman – Seriefrämjandet

Cecilie Möllmann Lundberg – ABF Skåne

Henrik Teleman — Folkets Konsthall

28/8 Svedala!

Bra möte med Mats Olofsson och nya kulturutvecklaren Afsanéh Larsson. Jimmy ska träffa unga människor, jag ska försöka få in honom på Sandvik. I Svedala ska vi också ha Skapande Skola i början av 2024.

23/8 Fältarbetesmöte

Alla serietecknare samlade! Teamet består nu av: Julia Hansen – Östra Göinge, Steve Nyberg – Bromölla, Sissel Gustafsson – Lomma, Jimmy Wallin – Svedala, Saskia Gullstrand – Hässleholm, Don Arvidsson – Sjöbo.

Bertil Mårtensson som är sekreterare i Folkets Konsthall berättade om sina erfarenheter från sina etnologiska konstprojekt På Riktigt och Tryck, Visir o Varsel. Bertil började med att intervjua sina arbetskamrater på Malmös äldsta tryckeri CA Andersson där han var ordförande i facket – som en del av sitt fackliga engagemang. Och fortsatte sedan på jobbet och på andra arbetsplatser. Steve berättade om sitt arbete med folk utanför arbetsmarknaden. Jimmy berättade om när han hamnade bland renskötare och skildrade det. Steve och Don reflekterade över sina samtal med kommunrepresentanterna. Här kommer några av diskussionspunkterna om fältarbete:

–Hur uppfattade ni samtalen med kommunerna?

–Vad vill du själv veta?

–Formulera frågor eller uppgifter. (Frågor från Vad hände sedan? bifogade sist.)

Internalisera frågor, follow the flow. Frågor som verkligen inte fungerar. Att gå omvägar för att nå kärnan.

–Samtal eller intervju?

–Hur öppna upp kontakten. Hur skapa intresse för sig själv?

–Anteckna eller spela in?

–Enskilt eller i grupp?

–Titta på bilder? Samla in bilder, alla har ju mobilen på sig. Att uttrycka det outtryckbara. Få bilderna skickade på stället.

–Vems är berättelsen? Din eller informanternas? Subjektivt/Objektivt. Konstnären som klangbotten.

–Prata med vem? (Underifrånperspektiv)

–Respekt för deltagarna. Vi är alltid solidariska med våra informanter. Anonymisering och fiktionalisering. Användande formulär. (Ska vi inte ha).

–Gör det som känns bra. Krångla inte till det! Gör det inte för stort!

–Infomaterial om projektet.

–Loggbok

–Utbyta frågor och reaktioner i gruppen.

–Inte fullsmockad dag! Tid för återhämtning, reflektion och förberedelser.

Glömde fotografera!

22/8 Julia Hansen sista fältkonstnären

Ett avhopp i absolut sista minuten… Jag träffar utmärkta serietecknarna Jon Högman, Julia Hansen och Lisa Örtlund – på en dag! Jag fick tag på dem på måndagen och alla kunde på tisdagen! Aldrig varit med om detta. Valet föll på Julia Hansen. Nu har vi ett väldigt komplett gäng.

21/8 Sjöbo

Digitalt möte med Karin Nilsson och Kristina Buhrgard på Sjöbo kommun. Don är taggad!

17/8 Bromölla

Steve Nyberg och Henrik har ett bra digitalt möte med Linnea Liliekvist som är kulturstrateg på Bromölla kommun. Första intervjuobjekt blir – en amatörpaleontolog! Tror vi.

16/8 Skåne – En dröm, äntligen igång! 

Uppstartsmöte på ABF i Malmö, Jimmy Wallin, Saskia Gullstrand, Sissel Gustafsson, Don Arvidsson och Steve Nyberg på plats. Och projektledaren Henrik Teleman från Folkets Konsthall. Bra diskussioner. Besök av Marie Tillman från Seriefrämjandet, Fredrik Strömberg från Serieskolan/Kvarnby folkhögskola och Karin Oscarsson från ABF Malmö (och Lomma). Lunchen flyttas från Prins Thai på Amiralsgatan som har stängt till Falaffelkiosk lite längre bort. Gruppen bestämmer sig för ett möte om fältarbete om en vecka. Jag (Henrik Teleman) glömmer att fotografera.

Comments are closed.