Eva Persson

”Eva Persson heter jag, men jag kallar mig oftast för evap. Jag skall jobba med äldreomsorgen i Malmö. Min bakgrund är brokig som ett skånskt yllebroderi. Jag är uppvuxen i ett konstnärshem, är utbildad till pedagog i slöjd. Jag har jobbat som länshemslöjdskonsulent i Kristianstads län och som gymnasielärare i bild, design och formgivning. Att skapa tillsammans i en grupp, inspirera varandra och dela med sej av sin kunskap är ett väldigt fint sätt att mötas, tycker jag.”

Hemsida: evap.nu

Comments are closed.