Känner du igen dej?

Bakgrund
Vem får synas och hur? I slutändan handlar det om makt. Den som äger bilden av samhället och dess människor, har också makten. De senaste åren har frågan om klass debatterats allt mer. Varför syns arbetarklassen så lite i offentligheten? Vad kan man göra åt det? Går inte växande ekonomiska klyftor hand i hand med svårigheten att få uppmärksamhet och bli bemött med respekt – en medborgerlig ojämlikhet?

På sjuttio- och åttiotalet blev gräv-där-du-står rörelsen stor. Ett enormt engagemang lades ner i studiecirklar. Böcker, skådespel, utställningar och till och med museer blev resultatet.

Känner du igen dej?
Nu är det dags att fortsätta arbetet! Vi vill dokumentera LO-medlemmars erfarenheter från jobbet och deras syn på livet. Vi vill skapa ett utbyte mellan olika arbetsplatser och fackförbund inom LO-kollektivet. Vi vill att dessa erfarenheten ska erövra en större del av offentligheten. Känner du igen dej? ska kunna pågå flera år över hela landet. Att vi sätter en boll i rullning.

Mål 2021-22
• 4 delprojekt i 4 branscher
• En metodhandledning
• 40-80 delaktiga i dokumentationsprocess.
• 40 mediainslag
• 4000 mottagare av nyhetsbrev och hemsidor
• 50 000–200 000 mediakonsumenter, fackförbundspress och annan media
• 20 utställningar i Region Skåne varav, mer än hälften av dessa utanför Malmö.
• 10 000 utställningsbesökare

På fältet
En fältkonstnär arbetar med medlemmarna på en arbetsplats en till två månader, utspritt över kanske ett halvår. Det kan också vara flera olika arbetsplatser inom samma fackförbund. Antalet deltagare kan vara ett tiotal per fackförbund. Dessa ska vara delaktiga i upplägg och dokumentationsarbete. Det är ett delprojekt.

Vad man gör, kommer att skifta från ställe till ställe. Kanske ka man få igång en studiecirkel med intresserade medlemmar som gemensamt dokumenterar. Man kan tänka sig att deltagarna gör en jobbdagbok i text och/eller bild, alla har ju en kamera. Kanske vill vissa teckna, måla, eller skapa på annat sätt? Man kan göra en sorts budkavle där en deltagare som just blivit intervjuad, intervjuar nästa, och så vidare. Digitala hjälpmedel som hemsida och sociala medier ger möjlighet att samla in åsikter och dokumentation från andra arbetsplatser. På facebook kan man berätta om vad som har hänt idag, eller svara på precisa frågor som vi sällan ser svar på i offentligheten: ”När bråkade du med chefen sist och om vad?” eller ”Vad pratade ni om idag vid fikat?”. Exempelvis kan deltagarna via sms vid ett specifikt klockslag uppmanas att fotografera, eller berätta vad hen jobbar med just nu, eller tänker på? Många tycker det är en stor sak att skriva dagbok, att berätta lite i röstmemot kan kännas lättare.

Fältkonstnären är ansvarig för att genomföra djupintervjuer och att slutgiltigt utforma utställningen. Bäst är om deltagarna kan vara aktiva under betald arbetstid.

Det måste finnas kontinuitet i dokumentationsarbetet. Det finns större och mindre saker som borde undersökas i varje delprojekt; osäkerhet och stress, mikromotstånd, arbetets värde, gemenskap och yrkesstolthet… Ett centralt område att undersöka är hur deltagarna påverkats av corona-pandemin.

Kanske ändrar sig ambitionsnivån och sättet att samarbeta under tiden? Arbetare och fältkonstnär lär av varandra.

Fältkonstnären
Rekryterandet av fältkonstnär görs med stor noggrannhet, hen måste ha pedagogisk och social förmåga. Hen måste behärska text, men konstnärlig teknik kommer att skifta; serieteckning, foto, grafik… Man måste finna varandra och det är medlemmarna som är viktigast.

Vad händer på arbetsplatserna 2021?
• Vi kommer att samarbeta med Transport avdelning 12 och med anställda på bevakningsföretagen. Gemensamt med Transports kontaktperson har vi bestämt oss för att rekrytera en serietecknare som fältkonstnär.
• Vi kommer också att arbeta med Kommunals sektion 4 i Malmö och då på en omsorgsarbetsplats i Malmö. Här kommer en textil fältkonstnär att arbeta med anställda inom omsorgen.
• I Kalmar län samarbetar vi med GS-facket avdelning 4 och där kommer vi att arbeta med träindustriarbetare på Smålandsinredningar i Järnforsen och Bo Klok i Gullringen. Arbetsplatser som ligger i norra länsdelen.
• Dokumentationsarbetet inom grafiska industrin i Skåne kommer att fortsätta med fokus på att skildra den sedan sjuttiotalet pågående kraftiga strukturrationalisering som präglat denna. Arbetare förlorar sitt arbete, sina jobbebästisar och sin trygghet.

Hur syns det som händer?
Av det material som fältkonstnär och medlemmarna samlar in, görs en utställning som är gratis och lätt att transportera och sätta upp. Vem som helst ska kunna sätta upp den exempelvis på den fackliga kursen, i personalmatsalen eller i foajén på ABF-lokalen… Man kan också tänka sig att flera utställningar i slutet av hela projektet samlas och visas på ett museum. Materialet bör samlas i en bok eller tidning. Det måste naturligtvis presenteras i fackförbundspress, i annan media och i sociala media. Berättelserna kan bli radio, eller varför inte teater? Materialet kommer att kunna användas för forskning.

Vad ska facket göra?
Om ni vill vara med så hjälper ni till att finna deltagare, ju mer intresserade de är, desto bättre. I början är folk ofta lite blyga, intresset brukar öka. Och någon form av lokal behövs för träffarna. Sedan bestämmer vi ambitionsnivå gemensamt.

Organisation och samarbetspartners
Projektet ägs av Folkets Konsthall ideell förening och genomförs i samarbete med ABF Malmö. Viktigaste samarbetsparter är de fackliga organisationerna inom LO. Deltar gör också Centrum för Arbetarhistoria. Projektet finansieras av Arbetarrörelsens kulturfond, Transport avd 12, GS avd 4, ABF Malmö, ABF Kalmar, GS-facket centralt, Statens kulturråd, Malmö stad, Region Kalmar, med flera.

Projektgrupp
Projektgruppen har sin bas i Malmö och består av:
Susanne Lund, ABF Malmö
Henrik Teleman, ordförande i Folkets Konsthall, projektledare
Bertil Mårtensson, fd ordförande GS-Facket CA Andersson
Mikael Ottosson, Centrum för Arbetarhistoria. Carl Aragon, Handelsanställdas förbund avd 1 Malmö. Håkan Koran, GS-facket avd 3, Oskarshamn Ewa Glimhed, Kommunal sektion 4 Malmö

Comments are closed.